ARCOS spol. s r.o.

Akční nabídka

Izolace

BITUMAX A 330 H

Jedná se o strojně-hadrovou lepenku, která je 100% impregnovaná primárním asfaltem. Používá se jako pomocná hydroizolační vrstva s krátkodobou funkcí (např. proti technologické vodě apod.) případně jako provizorní hydroizolace šikmých střech před aplikací definitivní krytiny. Často se uplatňuje jako provizorní krycí a ochranná vrstva i mimo oblast stavebnictví.Je balena po 20 m2 v roli a 960 m2 na paletě.

Použití:

Hydroizolační vložka mezi asfaltové nátěry, se kterými vytváří nejjednodušší cenově nejpřijatelnější hydroizolaci vhodnou k použití do podzemní části budov pro provizorná a nenáročné objekty bez požadavků na vysokou trvanlivost. Dále je vhodný jako separační vrstva, případně jako provizorní hydroizolace šikmých střech před aplikací definitivní krytiny. Často se uplatňuje jako provizorní krycí a ochranná vrstva i mimo oblast stavebnictví.

Ke stažení: Technický list

BITUMAX A 333 H

Jedná se o pás s vložkou ze strojně-hadrové lepenky, která je plně impregnovaná primárním asfaltem typu A 80 popř. A 200 a na obou stranách opatřena směsí oxidovaného asfaltu s plnidly a jemnozrnným minerálním posypem.

Použití:

Pás je určen v kombinaci s jinými kvalitnějšími asfaltovanými pásy pro hydroizolační souvrství proti běžné zemní vlhkosti do podzemních částí budov. V takovýchto souvrstvích ho lze aplikovat pouze lepením do asfaltových nátěrů. Dále je vhodný v některých případech jako separační vrstva, případně jako podložka pod klempířské výrobky, eventuálně i jako provizorní izolace šikmých střech před aplikací definitivní krytiny.

Ke stažení: Technický list

EURO-BIT V60 S35

Asfaltový natavitelný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné rohože tloušťky 3,5 mm, vrchní strana opatřena jemnozrnným minerálním posypem, spodní strana opatřena lehce tavitelnou folií.

Použití:

Pás je určen do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, případně v kombinaci s jinými kvalitnějšími asfaltovými pásy jako vnitřní (výjimečně i spodní) vrstva hydroizolačního souvrství plochých střech v základním provedení, které nevyžaduje zvýšené požadavky na kvalitu a trvanlivost.

Asfaltový pás vyhovující požadavkům na technické parametry předepsané dokumentem Technická pravidla SVAP 01 - Požadavky na asfaltové pásy a označené značkou GARANCE KVALITY jako hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Ke stažení: Technický list

BITU-FLEX PV

Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesteru tloušťky 4,0 mm, vrchní strana opatřena jemnozrnným minerálním posypem, spodní strana opatřena lehce tavitelnou folií.

Použití:

Pás je určen do hydroizolačních souvrství chránících podzemní části budov proti zemní vlhkosti a v kombinaci s pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny i proti tlakové vodě. V hydroizolačních souvrstvích střešních plášťů se uplatňuje jako jedna z vrstev skladeb obrácených či provozních střech se základními požadavky, u ostatních typů střech může být využit jako spodní vrstva i u skladeb se zvýšenými požadavky na kvalitu a životnost pro sklony nad 6°. Používá se jako protiradonová bariéra.

Asfaltový pás vyhovující požadavkům na technické parametry předepsané dokumentem Technická pravidla SVAP 01 - Požadavky na asfaltové pásy a označené značkou GARANCE KVALITY jako hydroizolace střech (ČSN EN 13707) - podkladní vrstva, mezivrstva a hydroizolace spodní stavby (ČSN EN 13969) - v podmínkách působení vody působící hydrostatickým tlakem (TYP T).

Ke stažení: Technický list

BITU-FLEX PV DESIGN

Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s nosnou vložkou ze stabilizovaného polyesteru tloušťky 4,2 mm, vrchní strana opatřena hrubozrnným minerálním posypem, spodní strana opatřena lehce tavitelnou folií.

Použití:

Pás je určen jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů všech sklonů s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

Materiály vyhovují požadavkům předepsaným novou ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů) a Technickým pravidlům SVAP 01 vydaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou GARANCE

Ke stažení: Technický list

BITU-FLEX EPV 5 DESIGN

Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesteru tloušťky 5,0 mm, vrchní strana opatřena hrubozrnným minerálním posypem, spodní strana opatřena lehce tavitelnou folií.

Použití:

Pás je určen jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů všech sklonů s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

Ke stažení: Technický list

BITU-STICK ALPV

Izolační pás s hliníkovou nosnou vložkou a skelnou rohoží s adhezní úpravou (pomocí speciálních modifikátorů a aditiv v asfaltové hmotě). Tento asfaltový pás se používá pro vytvoření parozábrany.

POUŽITÍ:

 

Pás se používá jako parozábrana ve skladbě střešního pláště lepením bez použití plamene. Klade se volně na naimpregnovaný podklad, ke kterému se dokonale přilepí.

Ke stažení: Technický list

PENETRAČNÍ NÁTĚR BV 10, BV 25 ( balení 10 l a balení 25 l )

PVC Vinitex MP 2,1/1,5

Vinitex MP se používá pro hydroizolaci střech, zejména pro mechanicky kotvené systémy plochých nebo šikmých střech, u nových nebo při opravách stávajících střech.

Ke stažení: Technický list